Søg i artikeldatabasen

Søg i databasen

(Søger i 698 artikler)

Warning: Undefined array key "term" in /customers/2/a/1/kvant.dk/httpd.www/search.php on line 92 Warning: Undefined array key "term" in /customers/2/a/1/kvant.dk/httpd.www/search.php on line 93

Resultater

kv-2007-4-forside.jpgSpektrallinier - breddeopgave 29 med didaktisk kommentar (Download 79.58 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2007 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2007-4-forside.jpgKVANTE-stigen (Download 71.57 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2007 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
'Kvantestigen' bruges her som overskrift på en spalte der kan rumme stort og småt f.eks. læserbreve og redaktionelle kommentarer. I fysikken benyttes ordet til at anskueliggøre en lagdeling af kvantefænomener i naturen, hvor de enkelte lag eller trin placeres efter deres karakteristiske energi.
kv-2007-4-forside.jpgDUKS - Dansk Uddannelsesorienteret Kosmisk Stråle-projekt (Download 182.93 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2007 (Bestil)
Jørgen Beck Hansen
Den kosmiske forbindelse til engagerende undervisning: Bring forskningen ind i klasseværelset! Dette er netop idéen bag DUKS projektet, der har som vision at knytte de danske gymnasier sammen i et netværk, som kan bringe forskningen ind i gymnasiet. Selve DUKS projektet søger at opbygge og operere forskellige målestationer til måling af ``extended airshowers'', dvs. byger af partikler stammende fra meget højenergetiske partikler fra det ydre rum, med henblik på senere at kunne skabe et dansk ``ground array'' gennem udvidelse til hvert eneste interesserede gymnasium.
kv-2007-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 530.3 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2007 (Bestil)
Brian Hansen, Jens Olaf Pepke Pedersen, Finn Berg Rasmussen og Michael Cramer Andersen
Omtale af aktuelle bøger. Den femte revolution. Joseph Rotblat. Maxwells dæmon og kvantet. Datering af fortiden - Kulstof-14. Orbit A - HTX.
kv-2007-4-forside.jpgHubble har kigget på unge stjerner (Download 247.13 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2007 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2007-3-forside.jpgHvor er den videnskabspolitiske debat? (Download 351.17 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Claus Emmeche
Artiklen argumenterer for behovet for at undersøge og debattere de udfordringer, videnskaberne stilles overfor med de aktuelle ændringer i financiering, organisering og styring af forskningen i Danmark. Som bidrag hertil præsenteres et nyt debatforum i form af en blog.
kv-2007-3-forside.jpgFra Aristoteles til Newton - Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie (Download 1.07 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Carl Henrik Koch
"Der foregik ikke en naturvidenskabelig revolution, og dette er en bog om den", skrev videnskabshistorikeren Steven Shapin i "The Scientific Revolution" fra 1996. Selve betegnelsen "den naturvidenskabelige revolution" er næppe mere end 75 år gammel, og siden den blev indført har der været diskussion om, hvorvidt der virkelig foregik en naturvidenskabelig revolution i det 17. århundrede, eller der blot er tale om en myte. I artiklen tages spørgsmålet op til en fornyet drøftelse.
kv-2007-3-forside.jpgBillard - breddeopgave 28 med didaktisk kommentar (Download 174.86 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2007-3-forside.jpgVidenskab versus politisk korrekthed - 374 år efter Galileos domfældelse (Download 311.28 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Niels Høiby
Artiklen er baseret på foredraget: Science versus political correctness - 374 years after the Galileo trial. Dissensus. Conference on Research, Politics, Money and Journalism. Copenhagen, Denmark, 1-6-2007.
kv-2007-3-forside.jpgNØRD-træf i Dyrehaven (Download 707.78 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og John Rosendal Nielsen
Ni gymnasieklasser med naturvidenskabelige fag fra Danmark og Sverige mødtes torsdag den 30. august til "NØRDTRÆF" i Dyrehaven. Formålet var bl.a. at konkurrere om at opsende vandraketter. Et andet formål var at danske og svenske elever skulle lære hinanden bedre at kende.
kv-2007-3-forside.jpgFysisk matematik? (Download 195.78 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Matematikken blev fordrevet fra fysikken i nyere tid, så vi nu ser de to fag som parallelle. Matematikeren laver sine modeller, som fysikeren sammenligner med sin virkelighed, - så må den ligne eller ej! Men sådan har det ikke altid været. Fagene var engang flettet tæt sammen!
kv-2007-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 176.08 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2007 (Bestil)
Sven Munk
Omtale af aktuelle bøger. Hvidbog om forskningsformidling.
kv-2007-2-forside.jpgCV på WC (Download 143.63 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2007 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Enhver Gerning om end nok saa dagligdags, vil altid kunne afvindes en vis Interesse eller drives til en vis Fuldkommenhed;... Fra Frøken Jensens Kogebog, Forordet, kaldet "Husførelsen" (7. Oplag, 1902).
kv-2007-2-forside.jpgNedbremsning af neutroner - breddeopgave 27 med kommentar (Download 169.22 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2007 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2007-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 240.78 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2007 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen og Michael Cramer Andersen
Omtale af aktuelle bøger. Tycho Brahes verden. Om bevidsthed og kosmologiske principper.
kv-2007-2-forside.jpgBohrs samlede værker - komplette (Download 183.62 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2007 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Udgivelsen af Niels Bohrs samlede værker, har nået en afslutning efter 35 års arbejde under forskellige redaktører.
kv-2008-1-forside.jpgSkal Dansk Fysisk Selskab fortsat have et livskraftigt årsmøde?; Redaktionel leder (Download 85.87 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Jørgen Schou, Michael Cramer Andersen

kv-2008-1-forside.jpgDansk Fysisk Selskab - Årsmøde den 17.-18. juni (Download 92.39 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Jørgen Schou

kv-2008-1-forside.jpgParadokser i fysikken (Download 636.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen
Fysikkens paradokser har altid tjent som godt pædagogisk hjælpemiddel. De sætter tingene på spidsen og demonstrerer, at der er noget man endnu ikke har forstået. Derved tvinger de en til dybere overvejelser og kan inspire til ny forskning. De følgende eksempler har været brugt i foredrag i UNF.
kv-2008-1-forside.jpgTippetoppen (Download 458.83 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Klaus Seiersen
En "tippetop" er en lille snurretop, der først snurrer rundt som en normal snurretop for derefter automatisk at hoppe op og snurre på håndtaget ("stilken"). Beskrivelsen giver en kort teoretisk introduktion samt et større historisk overblik. Artiklen er redigeret fra en artikel på www.fysikbasen.dk.
kv-2008-1-forside.jpgLuftmodstand - breddeopgave 30 med didaktisk kommentar (Download 73.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2008-1-forside.jpgKVANTs nye hjemmeside (Download 1.36 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Thomas R. N. Jansson
Kvant fik i februar ny hjemmeside. Udover at siden har fået en grafisk opfriskning vil den nye side forhåbentligt også giver Kvant's læsere bedre muligheder for at se tilbage i gamle artikler og finde eller genopdage gamle artikler.
kv-2008-1-forside.jpgDet Internationale Astronomiår 2009 (Download 650.39 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Kristian Pedersen
I 2009 er det 400 år siden, at Galilei rettede en kikkert mod nattehimlen. Dette markeres verden over for at fremme interessen for astronomi og naturvidenskab. Aktiviteterne rettes dels mod den brede offentlighed men formålet er også, at styrke de naturvidenkabelige fag i skolerne og øge rekrutteringen til naturvidenskabelige uddannelser.
kv-2008-1-forside.jpgDen store protonaccelerator - status for LHC (Download 513.13 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Efter næsten 10 års byggeri er CERNs nye superledende proton-accelerator Large Hadron Collider (LHC) færdigbygget og ved at blive startet op. LHC bliver menneskehedens hidtil mest komplicerede fysikeksperiment. Partikelfysikerne holder vejret indtil de første protoner er blevet sendt rundt i den 27 km lange tunnel. Derefter kan eksperimenterne begynde. I denne artikel ser vi på LHC i overblik, mens specialartikler af forskere senere på året vil give indblik i forskellige aspekter af eksperimenterne ved LHC.
kv-2008-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 1.29 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
Henrik Bang, John Rosendal Nielsen og Michael Cramer Andersen
Anmeldelse af bøgerne: "Kvantespring i det 20. århundrede", "Stjernestøv og galakser", "Energi för hållbar utveckling", "Natur, videnskab og metafysik - Newton og filosofien", "Stjernedrømme - Kosmologi fra Babylon til det ydre Rum" og "Klima og kosmos - en ny teori om global opvarmning".
kv-2008-1-forside.jpgAnnonce (Download 55.03 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2008 (Bestil)
IDA

kv-2008-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 208.73 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2008 (Bestil)
Astronomisk Selskab

kv-2008-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 88.05 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2008 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen og Michael Cramer Andersen
Helge Kragh - Hvad er naturvidenskab. Günter Nimtz og Astrid Haibel - Zero Time Space.
kv-2008-2-forside.jpgKVANTE-stigen (Download 254.6 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2008 (Bestil)
Kay Akselbo og Michael Cramer Andersen
Kommentar til Mørkets hastighed. Videnskab.dk åbnet.
kv-2008-2-forside.jpgSpringflod - breddeopgave 31 med didaktisk kommentar (Download 77.81 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2008 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2008-2-forside.jpgForskernes rapportering (Download 109.26 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2008 (Bestil)
Sven Munk
Forskning og formidling af resultater er i dette årti under hastig forandring. Antallet af forskere vokser i hele verden og dermed bliver mængden af publiceret materiale også større. Der er behov for nye måder at løse den opgave, som i mere end 200 år har været klaret med bøger og tidsskrifter.
kv-2008-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 583.83 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
Thomas R.N. Jansen, Sven Munk og Michael Cramer Andersen
"Nanoteknologiske horisonter"; "Insultingly stupid movie physics"; "Den naturvidenskabelige revolution"; "Pigen der ville give sin mor en stjerne".
kv-2008-3-forside.jpgAnnonce (Download 73.8 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
IDA

kv-2008-3-forside.jpgKVANT-nyheder (Download 576.67 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
John Rosendal Nielsen og Sven Munk

kv-2008-3-forside.jpgOhms lov - breddepgave 32 med didaktisk kommentar (Download 186.47 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2008-3-forside.jpgDatabehandling af LHC-data med GRID (Download 425.48 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
Frederik Orellana
Behandlingen af data fra LHC kræver et verdensomspændende netværk af computere. I denne artikel gennemgås nogle af udfordringerne ved konstruktionen og brugen af dette.
kv-2008-3-forside.jpgAnnonce (Download 398.98 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
Viktors Farmor

kv-2008-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 62.6 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
SNU

kv-2008-3-forside.jpgGalaksehobes kollision afslører mørkt stof (Download 268.14 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2008 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2008-4-forside.jpgIndhold (Download 200.32 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
Kvant

kv-2008-4-forside.jpgAircondition - breddeopgave 33 med didaktisk kommentar (Download 91.98 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2008-4-forside.jpgGalileo Galilei (Download 620.85 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
Marie-Louise Hammer
1. januar 2009 blændes der op for Det Internationale Astronomiår, som indvarslet af astrofysikeren Kristian Pedersen i KVANT marts 2008. Året er blevet udnævnt af FN, fordi det netop i 2009 er 400 år siden, at Galilei rettede sit teleskop mod nattehimlen. KVANT tyvstarter her Det Internationale Astronomiår 2009 ved at rette blikket mod Galilei.
kv-2008-4-forside.jpgForeningsnyt (Download 61.21 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
DFS og AS
Foredrag i foråret.
kv-2008-4-forside.jpgLysende saltagurk i elektrisk stol (Download 579.96 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
Klaus Seiersen
En saltagurk tilsluttes 230 V, hvilket får den til at lyse som en natriumlampe. Udover at demonstrere faren ved store strømstyrker viser dette forsøg atomare overgange i natrium. Artiklen er redigeret fra et forsøg på www.fysikbasen.dk.
kv-2008-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 728.04 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
John Rosendal Nielsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af "Kosmos - En guide til Universet", "Einsteins univers - en fysikers tanker om natur og erkendelse", "Verdensbilleder - rum og tid til rumtid", "Erkendelse - Grundlag og gyldighed", "Alt er relativt - Eller er det nu også det?" og "Relativity, Astrophysics and Cosmology".
kv-2008-4-forside.jpgAnnonce (Download 72.93 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2008 (Bestil)
IDA

kv-2009-1-forside.jpgIndhold (Download 185.21 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Kvant

kv-2009-1-forside.jpgBillygter og laservåben - breddeopgave 34 og 35 med didaktisk kommentar (Download 144.64 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen

kv-2009-1-forside.jpgAstronomidagene Hven 2009, 28.-30. august (Download 113.43 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Annonce

kv-2009-1-forside.jpgMultiverset - videnskab eller metafysik? (Download 316.88 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Helge Kragh
Diskussioner af grundlagsproblemer af virkelig fundamental karakter er sjældne i de fysiske videnskaber, der hviler på alment accepterede idéer om, hvornår teorier og påstande har videnskabelig karakter. En grundlæggende fysisk teori kan kritiseres for at være dårlig eller utilstrækkelig, men kun i sjældne tilfælde vil der rejses tvivl om dens videnskabelige legitimitet, dvs. hvorvidt den overhovedet er videnskabelig. Et sådant tilfælde diskuteres for tiden af fysikere og astronomer i forbindelse med en populær kosmologisk teori om 'mange universer'. Er der tale om et paradigmeskift i fysikken, eller blot om metafysik forklædt som videnskab?
kv-2009-1-forside.jpgKIF og WIPS Årsmøde 2009 (Download 156.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Tina Christensen

kv-2009-1-forside.jpgDansk Fysisk Selskabs Årsmøde 2009 bliver Nordisk 16.-18. juni på DTU (Download 252.42 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Jørgen Schou

kv-2009-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 486.01 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2009 (Bestil)
Michael Cramer Andersen, Jens Olaf Pepke Pedersen og Finn Berg Rasmussen

kv-2009-2-forside.jpgIndhold (Download 202.11 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2009 (Bestil)
Kvant

kv-2009-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 66.42 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2009 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Omtale af "Liv i universet" af Ib Lundgaard Rasmussen.
kv-2009-2-forside.jpgHubble-teleskopets sidste servicemission (Download 339.3 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2009 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2009-3-forside.jpgNordisk fysikermøde i København, 16-18. juni 2009 (Download 595.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2009 (Bestil)
Johannes Andersen

kv-2009-3-forside.jpgKaffeskvulp - breddeopgave 36 med didaktisk kommentar (Download 75.86 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2009 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen

kv-2009-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 63.19 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2009 (Bestil)
Kvant

kv-2009-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 251.97 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2009 (Bestil)
Henrik Peter Bang og Michael Cramer Andersen
Anmeldelse af "Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet" og "Hvad er astronomi?"
kv-2009-3-forside.jpgEn fysikstjerne er slukket - nekrolog over Aage Bohr (Download 96.97 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2009 (Bestil)
Lars Henrik Aagaard
Nobelpristager, søn af Niels Bohr og professor i kernefysik, Aage Bohr, er død, 87 år gammel.
kv-2009-4-forside.jpgI grænselandet mellem videnskab og kunst (Download 64.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Svend Erik Rugh og Michael Cramer Andersen
Dette er et indledende temanummer om "videnskab og kunst", som giver eksempler på tanker, der ligger i grænseområdet mellem fysik/videnskab og kunst.
kv-2009-4-forside.jpgMette Høst - Billedkunstner på Niels Bohr Institutet (Download 2.88 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Svend Erik Rugh og Mette Høst
Vi vil i denne artikel kort beskrive nogle eksempler på arbejdsprocesser, tanker og billedresultater fra Mette Høsts samarbejde med fysikere på Niels Bohr Institutet.
kv-2009-4-forside.jpgLeonardo da Vinci - kunstner og videnskabsmand (Download 3.5 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Leonardo da Vinci (1452-1519) bruges ofte som symbol på Renæssancen - den periode i Europas historie, hvor antikkens kunst og videnskab blev genopdaget og medførte en sprudlende kreativitet og åndelig fornyelse. Han fik en alsidig uddannelse som kunstner og forbedrede sin kunst gennem videnskabelige studier af natur og mennesker. Leonardos arbejdsmetode tog udgangspunkt i sanserne og i eksperimenter. Kunst og videnskab gik hånd i hånd i en form for kreativ dualisme, hvor de to erkendelsesformer stimulerede hinanden. Leonardo havde et helhedssyn på naturen, som vi i dag kan lære meget af, men han var også fuld af modsætninger, hvilket var en del af hans metode. Vi skal i denne artikel se eksempler på, hvordan han brugte videnskaben i kunsten og kunsten i videnskaben.
kv-2009-4-forside.jpgÅnd og stof - Fysik og kunst (Download 1.88 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Christian Skeel, Morten Skriver og Clive Ellegård
Videnskabens ambition er, med fuldkommen objektiv præcision, at skille verden ad i dens enkelte dele, for at forstå hvordan de virker sammen. Kunsten forsøger derimod at samle verden i aldeles subjektive og flertydige udsagn. Kunsten og videnskaben repræsenterer to komplementære sider af menneskets væsen. I en udstilling på Esbjerg Kunstmuseum har vi forsøgt at forene kunstmuseet med templet og det videnskabelige laboratorium.
kv-2009-4-forside.jpgMatematik er kunst uden pensel, kunst er matematik uden kridt (Download 1.14 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Hans Jeldtoft Jensen
Skønt matematik og kunstmaling på overfladen kan forekomme som to meget forskellige aktiviteter, så besidder de dog mange fælles begrebsmæssige og håndværksmæssige træk på et lidt dybere plan. Slægtskabet går langt videre end den umiddelbare forbindelse som består i at geometri naturligvis spiller en betydelig rolle i begge discipliner. Både matematik og malerkunst beskæftiger sig med at begribe den omkringliggende verden gennem symboler. Begge søger gennem abstraktion at beskrive de vigtige og relevante generelle sammenhænge, som kan gemme sig bag det specifikke. Begge aktiviteter forsøger at begribe og håndtere begreber så som åben i modsætning til lukket, eller endelig i modsætning til uendelig. Ydermere benytter begge discipliner sig af kvalificerede gisninger og eksperimenterende undersøgelser. Det er ikke mindst vigtigt for den måde, vi underviser matematik på, at forholde sig til at matematik som disciplin er essentielt af samme natur som kunst, musik, humanvidenskab og ikke mindst malerkunst. Da vil vi undgå den fejl, som består i at opfatte matematik som noget ganske specielt og ligefremt menneskefremmed. Vi vil derimod indse, at matematik bør dyrkes på samme legesyge og eksperimenterende facon, som er traditionen, når man underviser i kunst, hvor eleven nemmere får fornemmelse af, at præcision og udforskning følges ad.
kv-2009-4-forside.jpgGödel, Escher, Bach - Et evigt gyldent bånd (Download 220.41 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Torsten Freltoft
Bogen om sammenhængen mellem matematikeren Kurt Gödel, kunstneren M.C. Escher og komponisten Johan Sebastian Bach og deres respektive videnskabelige og kunstneriske arbejder.
kv-2009-4-forside.jpgForeningsnyt - Foredrag i foråret (Download 62.01 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
Kvant
Foredrag i Astronomisk Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse.
kv-2009-4-forside.jpgLarge Hadron Collider er tilbage (Download 395.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2009 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2010-1-forside.jpgDansk Fysisk Selskab - Årsmøde den 22.-23. juni og Foreningsnyt - foredrag i foråret (Download 74.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
DFS

kv-2010-1-forside.jpgKIF-Årsmøde 2010 og KIF-prisen (Download 64.98 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
KIF

kv-2010-1-forside.jpgEschers tapeter (Download 1.73 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Maurice Cornelius Escher (17.6.1898-27.3.1972) er vidt bekendt for sine utallige grafiske arbejder; men vi skal kun interessere os for hans tapetmønstre, dvs. mønstre, der er ens bane efter bane, eller om man vil, går over i sig selv ved bestemte forskydninger.
kv-2010-1-forside.jpgBordtennis - Breddeopgave 37 med didaktisk kommentar (Download 181.41 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2010-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 636.59 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
Kvant
Omtale af 'Filosoffen Niels Bohr' og 'Middelalderens naturfilosofi'.
kv-2010-1-forside.jpgJupiters store røde plet gløder (Download 885.72 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2010 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2010-2-forside.jpgHvordan gik Det Internationale Astronomiår 2009? (Download 453.15 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
Kristian Pedersen
2009 blev af FN udråbt til 'International Year of Astronomy' på anbefaling fra den Internationale Astronomiske Union. Anledningen var 400-året for, at Galilei som det første menneske rettede en kikkert mod himlen og gjorde banebrydende opdagelser, der fuldstændig ændrede vores verdensopfattelse. Ideen med Astronomiåret var, udover at fejre denne skelsættende begivenhed, at sætte fokus på menneskets tætte bånd til kosmos gennem en række aktiviteter, der involverede en bred skare af verdens befolkning. I denne artikel beskrives de danske aktiviteter i astronomiåret.
kv-2010-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 496.72 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Naturens tankelæser', 'Dansk astronomi i kikkerten' og 'Particle Physics'.
kv-2010-2-forside.jpgSandflugt - breddeopgave 38 med didaktisk kommentar (Download 81.62 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen

kv-2010-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 60.24 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
Astronomisk Selskab

kv-2010-2-forside.jpgNybyggeri på naturvidenskab i København (Download 1.25 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Flere store nybyggerier på Københavns Universitet er ved at blive forberedt. Det Naturvidenskabelige Fakultet planlægger at bygge nye faciliteter til forskning og undervisning i de fysiske, kemiske og matematiske fag samt datalogi og didaktik. Nybyggeriet, som får navnet 'Niels Bohr Science Park', skal være et arkitektonisk visionært og bæredygtigt byggeri der, bl.a. med inspiration fra det kreative forskermiljø Niels Bohr skabte i 1920'erne, skal skabe inspirerende rammer for et boblende intellektuelt klima, der opmuntrer til nytænkning og nye samarbejder. En samling af Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have er også under forberedelse. Vi skal her se på baggrunden for de nye byggerier og hvilke konsekvenser byggeplanerne har for de eksisterende institutter.
kv-2010-2-forside.jpgEn stjerne løber hjemmefra (Download 620.08 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2010 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2010-3-forside.jpgFestligt fysikforsøg - Løft lyset uden at røre det (Download 827.04 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2010 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og Svend E. Rugh
Der findes mange festlige fysikforsøg, der kan udføres med simple hjælpemidler, og som kan inspirere til en diskussion om fysik. Ofte optræder der modsatrettede effekter, som skal analyseres, før man har fat i en korrekt forklaring. Læserne inviteres til at udføre det omtalte forsøg og indsende deres forklaring.
kv-2010-3-forside.jpgTelefonstrømme - breddeopgave 39 med didaktisk kommentar (Download 112.92 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2010 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2010-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 63.69 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2010 (Bestil)
Foreningerne

kv-2010-3-forside.jpgLaserfysik gennem eksperimenter (Download 1.17 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2010 (Bestil)
Jes Henningsen
Artiklen beskriver en serie eksperimenter der kan udføres med den samme helium-neon laser, og som kan danne rygraden i et undervisningsforløb i laserfysik hvor teori og eksperiment er fuldt integreret.
kv-2010-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 148.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2010 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Aktiv fysik C'.
kv-2010-4-forside.jpgKVANT-nyheder (Download 316.54 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2010-4-forside.jpgIkke-kommutativ geometri (Download 285.18 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
Ryszard Nest
Ikke-kommutativ geometri er en relativt ny matematisk disciplin, som er opstået ved sammensmeltning af forskellige grene af matematikken. Den har indført nye idéer og veje at tænke på mange velkendte matematiske problemer i topologi, geometrisk gruppeteori og matematisk fysik. I denne artikel vil vi forsøge at forklare lidt om dens metoder og hvordan de kan tænkes at blive anvendt i kvantegravitation.
kv-2010-4-forside.jpgFysisk eskatologi - Universet og det evige liv (Download 1.24 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
Helge Kragh
Kosmologi er en udviklingsvidenskab, der rekonstruerer Universets historie fra Big Bang til den sene fremkomst af intelligent liv. Ifølge nogle fysikere er den kosmiske fremtid nok så væsentlig som fortiden, især hvis fremtidsscenarierne omfatter livets skæbne. Vil intelligent liv være en parentes i Universets historie, eller vil det fortsat eksistere i den fjerne fremtid, måske i al evighed? Et nyt og kontroversielt forskningsområde, kaldet 'fysisk eskatologi', beskæftiger sig med disse spørgsmål.
kv-2010-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 234.71 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
Anja Skaar Jakobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Kvantemekanik - atomernes vilde verden' og 'Maskinen skabt i menneskets billedet'.
kv-2010-4-forside.jpgElektrostatisk vægt - breddeopgave 40 med didaktisk kommentar (Download 104.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Hvordan er sammenhængen mellem massen på vægtskålen af en elektrostatisk vægt og ladningerne på kondensatorpladerne, når vægten er i balance?
kv-2010-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 63.56 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
Kvant

kv-2011-1-forside.jpgOpdagelsen af atomkernen: Et 100-årsjubilæum (Download 1.29 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
Helge Kragh
Det engelske fysiktidsskrift Philosophical Magazine indeholdt i maj 1911 en artikel om spredning af alfa- og betapartikler, hvori Rutherford argumenterede for en ny opfattelse af atomets struktur. Hans påvisning af atomkernen for 100 år siden er en milepæl i fysikkens historie, også selv om den ikke straks vakte interesse. Dette skyldtes især at elektronsystemet var uden for teoriens rækkevidde, hvorfor dens forklaringskraft var meget begrænset. Men i løbet af et par år blev der rådet bod herpå, nemlig da Rutherfords kerneatom blev til Bohr-Rutherford-atommodellen.
kv-2011-1-forside.jpgDansk Fysisk Selskab - Årsmøde den 21.-22. juni (Download 68.41 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
DFS

kv-2011-1-forside.jpgNetværk for Kvinder i Fysik - Årsmøde den 3. maj (Download 45.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
KIF

kv-2011-1-forside.jpgFestligt fysikforsøg - Glasset drikker, lyset hæves (Download 579.1 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og Svend Erik Rugh
Der findes mange festlige fysikforsøg, der kan udføres med simple hjælpemidler, og som kan inspirere til en diskussion om fysik. Vi modtager - meget gerne - eksempler på små festlige fysikforsøg, enten som løse idéer/beskrivelser (som vi skal redigere), helst med illustrationer, eller som forslag til færdige artikler (så vi ikke behøver at redigere).
kv-2011-1-forside.jpgRulning - breddeopgave 41 med didaktisk kommentar (Download 162.61 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2011-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 57.39 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
Kvant

kv-2011-1-forside.jpgRing af sorte huller (Download 419.69 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2011 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2011-2-forside.jpgVindmøller og helikoptere - breddeopgave 42 og 43 med didaktisk kommentar (Download 104.95 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2011 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2011-2-forside.jpgAspekter af liv, information, virkelighed og fysik (Download 142.87 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2011 (Bestil)
Steen Rasmussen
I denne artikel diskuteres nogle grundlæggende spørgsmål, som uundgåeligt opstår i vores forsøg på at forstå, hvad liv er. Det er overraskende, at disse forsøg konfronterer os med både grundlagsproblemer i fysik og med filosofiske spørgsmål om definition af virkeligheden.
kv-2011-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 167.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2011 (Bestil)
Foreningerne

kv-2011-3-forside.jpgBæredygtig energiudvikling (Download 331.54 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Niels I. Meyer
Den menneskeskabte drivhuseffekt er i gang med at skabe mærkbare ændringer i Klodens klima, som konsekvens af den globale opvarmning. Udslippet af drivhusgasser stammer især fra afbrændingen af fossile brændsler. En vigtig del af løsningen er en omlægning til vedvarende energiressourcer kombineret med energibesparelser. Teknologierne findes, men den politiske indsats er for beskeden og for sendrægtig. Måske magter det demokratiske system ikke at træffe de nødvendige langsigtede beslutninger i tide?
kv-2011-3-forside.jpgKvantekontroversen mellem Léon Rosenfeld og David Bohm i 1950'erne (Download 450.34 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen
Artiklen belyser nogle af de videnskabsteoretiske og filosofiske argumenter, der blev fremført i kvantekontroversen mellem David Bohm og Léon Rosenfeld i 1950’erne. Kontroversen, der var foranlediget af Bohms nye skjultvariabel- fortolkning af kvantemekanikken fra 1952, ses i sammenhæng med den politisk-ideologiske ramme, der karakteriserede den tidlige kolde krig på den yderste venstrefløj.
kv-2011-3-forside.jpgSkortensknæk - breddeopgave 44 med didaktisk kommentar (Download 140.57 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2011-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 62.65 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Foreningerne

kv-2011-3-forside.jpgOm det uendeligt smaa og uendeligt store i Mathematikken (Download 253.33 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Man er tilbøjelig til at betragte den sædvanlige udvidelse af de rationale tals legeme til de reelle tals som nærmest kanonisk. Det kom som en overraskelse, at John Conways generalisering af Dedekinds snit førte til en langt mere omfattende udvidelse, der gav uendeligt mange flere tal, både uendeligt små og uendeligt store, samt en naturlig definition af begrebet ''spil''.
kv-2011-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 89.88 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen
Omtale af Jan Fayes bog 'Kvantefilosofi'.
kv-2011-3-forside.jpgEn stjernes smukke død (Download 205.05 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2011 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2011-4-forside.jpgHånd og ånd i Ole Rømers mekaniske astronomi (Download 890.23 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2011 (Bestil)
Karin Tybjerg
Rømers videnskabelige arbejde er præget af en utrolig spændvidde mellem opdagelser af stor teoretisk betydning og håndgribelige tekniske løsninger på praktiske problemer. Forholdet mellem videnskab og praktik portrætteres til tider som modsætningsfyldt hos Rømer, men skal her i stedet ses som en produktiv dynamik, hvor sansbarheden, håndgribeligheden og mekanikken er en kreativ drivkraft for Rømer og udgør den astronomiske videns fundament.
kv-2011-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 267.24 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2011 (Bestil)
Foreningerne

kv-2011-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 280.02 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2011 (Bestil)
John Rosendal Nielsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af Orbit BA 2. udgave, Fysik i øjenhøjde og Harald Moltke - Nordlysets maler.
kv-2011-4-forside.jpgAfkølingstid - breddeopgave 45-46 med didaktisk kommentar (Download 101.08 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2011 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2010-4-forside.jpgGigantiske gamma-bobler i Mælkevejen (Download 466.27 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2010 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2012-1-forside.jpgDansk Fysisk Selskab - Årsmøde den 19.-20. juni (Download 69.28 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
DFS

kv-2012-1-forside.jpgNetværk for Kvinder i Fysiks årsmøde den 18. juni og KIF-prisen 2012 (Download 46.93 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
KIF

kv-2012-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 374.52 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
Foreningerne

kv-2012-1-forside.jpgRelativistisk bordtennis og neutronabsorption - breddeopgaver 47 og 48 med didaktisk kommentar (Download 148.18 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen

kv-2012-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 154.61 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen, Jens Olaf Pepke Pedersen og Michael Cramer Andersen
Anmeldelse af H.C. Ørsteds rejsebreve, Ole Rømer - I kongens og videnskabens tjeneste og Vores kosmiske forbindelse - Himlen set fra Jorden.
kv-2012-1-forside.jpgForskernes smukke billeder (Download 563.5 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2012 (Bestil)
John Rosendal Nielsen

kv-2012-2-forside.jpgKvant og Knudepunktet (Download 43.81 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Michael Quaade

kv-2012-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 322.49 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen og Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Kædereaktion - historien om atombombens tilblivelse' og 'Det levende univers'.
kv-2012-2-forside.jpgKapillarbølger - breddeopgave 49 med didaktisk kommentar (Download 87.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2012-2-forside.jpgDemokratiseret forskning og spilbaseret undervisning (Download 1.52 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Sidse Damgaard Hansen, Rikke Magnussen og Jacob Friis Sherson
Vi vil ved hjælp af et online socialt computerspil forsøge at løse en aktuel og meget resourcekrævende teknologisk udfordring - at designe verdens kraftigste kvantecomputer. I the Quantum Computer Game skal spillerne på en sjov og nem måde udforske og udvikle kvantecomputerens fulde potentiale. Vi har en forventning om, at denne form for onlineforskning, faciliteret af internettet, kan blive et vigtigt redskab for både grundvidenskabelig og anvendt forskning samt undervisning i det 21. århundrede.
kv-2012-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 62.27 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Foreningerne

kv-2012-2-forside.jpgNoget om ellipsen (Download 282.4 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Ellipsens geometri og anvendelse i Keplers beskrivelse af planeters bevægelser og de deraf følgende Newton's love.
kv-2012-2-forside.jpgSøges: SUSY-partikler og mørkt stof (Download 109.32 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2012 (Bestil)
Michael Cramer Andersen

kv-2012-3-forside.jpgSirius Observatoriet i Vejle (Download 912.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Kirsten Kragbak
Sirius Observatoriet blev grundlagt af N. A. Møller Nicolaisen i 1924 og bliver i dag drevet af Vejle kommune. Der er åbent for offentligheden, fx gymnasieklasser, hver uge i det sene efterår og det tidlige forår.
kv-2012-3-forside.jpgESO og dansk astronomi gennem 50 år (Download 1.04 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Johannes Andersen
European Southern Observatory - ESO - blev officielt grundlagt 5. oktober 1962 og fylder således 50 år i disse dage. ESOs vej fra drøm via blindgyder til succes og positionen som klodens førende observatorium er en lang og dramatisk historie. Dansk astronomis udvikling i samme periode kan med god ret anskues som en parallel hertil: Med medlemskabet af ESO tog dansk astronomi springet ud af et lille lands isolerede formåen og meldte sig fuldt på den internationale forskningsfront, hvor Danmark nu gør sig gældende i en grad, som ikke er set siden Tycho Brahes velmagtsdage. Artiklen er en selvoplevet beretning om denne parallelle udvikling.
kv-2012-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 792.63 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Jan Faye, Jens Olaf Pepke Pedersen og John Rosendal Nielsen
Omtale af 'Universets byggesten -- moderne partikelfysik', 'Meteoritter - Tidskapsler fra Solsystemets oprindelse', 'Hauchs Physiske Cabinet' og 'Léon Rosenfeld - Physics, Philosophy, and Politics in the Twentieth Century'.
kv-2012-3-forside.jpgLogicomix - eller jagten på sandhed (Download 325.04 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Anmeldelse af en tegneserie om logikkens historie, med matematiske kommentarer.
kv-2012-3-forside.jpgFysik er gratis (Download 811.45 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Jacob Bjerre og Rune Mikkelsen
Fysikshow Aarhus er et tiltag fra Aarhus Universitet, der gør det muligt at få unge studerende ud på landets grundskoler og gymnasier for at undervise i fysik. De studerende fremviser et sammensurium af forbløffende forsøg og interessante forklaring, som mere end 100.000 skoleelever til dato har haft glæde af. Fysikshow Aarhus er gratis, og lignende koncepter findes på DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.
kv-2012-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 61.87 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Foreningerne

kv-2012-3-forside.jpgMikroelektronik - breddeopgave 50 og 51 med didaktisk kommentar (Download 522.35 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2012-3-forside.jpgØrsted medaljer til dygtige undervisere (Download 196.33 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2012 (Bestil)
Dorte Olesen, SNU
At have en inspirerende gymnasielærer i matematik, fysik eller kemi kan nemt være afgørende for, om man bliver interesseret i faget og får en god indgang til at forstå sin naturvidenskabelige og tekniske omverden. Nu sætter Selskabet for Naturlærens Udbredelse fokus på den vigtige formidling i gymnasiet og vil i de kommende år uddele H.C. Ørsted Medaljer til inspirerende gymnasielærere indenfor SNUs fagkreds.
kv-2012-4-forside.jpgVenuspiraterne (Download 414.13 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
I bogen 'Venuspiraterne', af forfatteren af Tarzan-bøgerne, finder man flere morsomme matematiske pointer.
kv-2012-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 64.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Foreningerne

kv-2012-4-forside.jpgParadokser i tidsrejsefilm (Download 544.71 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Et af de fysiktemaer, der hyppigt optræder i science fiction film, er tidsrejser. Vi skal her se på nogle film, hvor tidsrejser spiller en væsentlig rolle, samt identificere nogle af de vigtigste paradokser.
kv-2012-4-forside.jpgKræftvækst - breddeopgave 52 med didaktisk kommentar (Download 252.23 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2012-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 765.78 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen og Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Roadmap to Indian's Treasure', 'Sophus Tromholt', 'Europe to the Stars' og 'The Jewel on the Mountaintop'.
kv-2012-4-forside.jpgBohr jubilæumsår 2013 (Download 372.94 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2012 (Bestil)
Kvant
2013 markerer 100-året for, at Niels Bohr fremsatte sin atommodel. Dette fejres igennem året på forskellig vis og vi nævner her nogle af begivenhederne. Kvant vil naturligvis også markere jubilæet.
kv-2013-1-forside.jpgTemanummer om Bohr og kvantefysik (Download 165.24 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
I år er det 100 år siden, at Niels Bohr fremsatte sin atommodel. Det bliver fejret igennem året på forskellig vis med bl.a. foredrag, undervisning, bogudgivelser, konferencer og andet (se fx bagsiden af sidste nummer af KVANT). KVANT markerer - i første omgang - begivenheden med dette temanummer, med en samling artikler om 'Bohr og kvantefysik'. Der vil komme flere artikler indenfor dette tema i senere numre af KVANT.
kv-2013-1-forside.jpgKorrespondensprincippet - Bohrs tryllestav (Download 1.02 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Helge Kragh
I Niels Bohrs udvikling af kvante- og atomteorien spillede generelle principper en vigtig rolle. Fra omkring 1918 var korrespondensprincippet ledestjernen for den videre udvikling. Dette berømte princip, der var Bohrs i en næsten personlig forstand, kan forstås på flere måder. Uanset dets nuværende status, så er dets historiske betydning uomtvistelig.
kv-2013-1-forside.jpgKvantemekanikkens fødsel (Download 927.43 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Per Hedegård
Kvantemekanikken bliver hverken undfanget eller født i løbet af 9 måneder. Man kan med nogen ret sige, at det derimod skete i løbet af en lang udvikling, der startede med Thomsons opdagelse af elektronen i 1897 og sluttede med Diracs ligning og Paulings beskrivelse af den kemiske binding omkring 1930. Præcist midt i denne periode ligger Niels Bohr's afgørende kvante-baserede beskrivelse af brintatomet.
kv-2013-1-forside.jpgDen Internationale Fysikolympiade i Danmark juli 2013 (Download 321.62 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Henrik Bruus og Niels Hartling
Mandag morgen den 8. juli 2013 kl. 9:30 samles omkring 450 gymnasieelever fra mere end 80 lande i den store festsal på Danmarks Tekniske Universitet for sammen med et par hundrede af deres medrejsende lærere og et mindst lige så stort antal danske værter, organisatorer, honoratiores og assistenter at fejre åbningen af den ugelange 44. International Physics Olympiad (44th IPhO). Eleverne har et særligt talent for og kunnen i faget fysik, og gennem det sidste halve til hele år har de været gennem en række hårde udvælgelsesprøver og træningssessioner i deres respektive hjemlande, og nu gælder det den skrappe internationale konkurrence om guld-, sølv- og bronzemedaljer i teoretisk og eksperimentel fysik.
kv-2013-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret (Download 60.35 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Foreningerne

kv-2013-1-forside.jpgKulde og temperatur - breddeopgave 53 med didaktisk kommentar (Download 49.57 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret og dels udvælges de med henblik på didaktiske overvejelser af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning, men der kan måske trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2013-1-forside.jpgNordisk fysikmøde i Lund den 12.-14. juni (Download 142.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Jørgen Schou
Det svenske fysiske selskab arrangerer i år det Nordiske Møde den 12.-14. juni i Lund, Sverige. Alle nordiske selskaber vil deltage i arrangementet, som bliver det tredje af sin slags.
kv-2013-1-forside.jpgKvant er svært - men også sjovt! (Download 99.06 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Kvant
Fysikstuderende på Københavns Universitet synes også Kvantefysik er svært og har derfor bl.a. skrevet sangen 'Forever Kvant', der blev opført til FysikRevy 2011.
kv-2013-1-forside.jpgBohr vs. Einstein: Fortolkninger af kvantemekanikken (Download 777.36 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Christian K. Andersen og Andrew C.J. Wade
Siden 1913, da Bohr fremlagde sin kvantemekaniske model for atomet, har fysikere diskuteret, hvordan kvantemekanikken skal fortolkes. Specielt aktive i denne diskussion var Bohr og Einstein, som havde modstridende opfattelser af, hvordan kvantemekanikken skulle forstås. Kan katte være både levende og døde på samme tid? Kan vi teleportere partikler mellem Månen og Jorden? Disse spørgsmål, og mange flere, forsøgte Bohr og Einstein at besvare, og det vil vi ligeledes i denne artikel.
kv-2013-1-forside.jpgTildeling af H.C. Ørsted Medaljen til rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium (Download 197.88 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2013 (Bestil)
Dorte Olesen
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har nu sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet og vil i de kommende år uddele H.C. Ørsted Medaljer til inspirerende gymnasielærere indenfor SNUs fagkreds. Som optakt til denne serie 'gymnasielærermedaljer' blev der den 7. december 2012 uddelt en H.C. Ørsted Medalje til en kendt gymnasielærer, rektor Jannik Johansen fra Frederiksberg Gymnasium, der dog får medaljen også for mange andre formidlings-initiativer.
kv-2013-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 85.57 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2013 (Bestil)
Foreningerne

kv-2013-2-forside.jpgHorologion i Athen (Download 1.72 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2013 (Bestil)
John Rosendal Nielsen
Kært barn har mange navne, og 'Vindenes Tårn' er ingen undtagelse. Det er kendt som 'Horologion', 'Aiolos' tempel' og for den moderne athener, 'Aerides'. Tårnet er en ottekantet bygning i pentelisk marmor, der står på den romerske agora i Athen - dvs. den torveplads der senere blev anlagt på stedet af Roms magthavere. Horologion betyder et ur, og vindenes tårn kan med rette sammenlignes med et klokketårn, der var indrettet med tidens mest avancerede ur og vejrhane. Tårnet er bygget omkring 100-50 f. Kr. af den makedonske astronom Andronikos fra Cyrrhus, og det er utroligt velbevaret i forhold til, at det er mere end 2000 år gammelt.
kv-2013-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 377.91 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2013 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af 'Isaac Newton - Geniet og mennesket', 'Total Addiction - The Life of an Eclipse Chaser', 'Det blå lys - En roman om Marie Curie' og 'Nattens gerning - En Thea Vind krimi'.
kv-2013-2-forside.jpgNewtons verden (Download 147.37 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2013 (Bestil)
Carl Henrik Koch
Isaac Newton er berømt for sine bidrag til fysik og matematik, men naturvidenskaben fyldte kun en mindre del af Newtons tid. Han var et rigt facetteret menneske og hans interesser omfattede især alkymi og teologi. Hans mange aktiviteter - herunder fysikken - må ses som bidrag til at begrunde det religiøse verdensbillede, som han delte med sine samtidige.
kv-2013-2-forside.jpgRekyl - breddeopgave 54 med didaktisk kommentar (Download 121.95 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2013 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2013-3-forside.jpgNiels Bohr Arkivets bidrag til fejring af Bohr-året (Download 123.31 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Finn Aaserud
Der er mange arrangementer og begivenheder i Danmark og udlandet, der markerer 100-året for Bohrs atommodel. Niels Bohr Arkivet står for, eller er engageret i, nogle af disse begivenheder. Arkivets største indsats var en videnskabshistorisk konference i midten juni. I efteråret afholdes flere konferencer og en filmfestival og der er udgivet flere bøger.
kv-2013-3-forside.jpgTre gange Bohr (Download 332.76 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen
2013 er hundredeåret for publiceringen af Niels Bohrs berømte trilogi, ''On the constitution of atoms and molecules'', hvori han for første gang præsenterede sin model for atomets struktur - et arbejde der, sammen med videreudviklingen af det, indbragte ham Nobelprisen i fysik i 1922. Det fejres med en genoptrykning af trilogien og en hel række nye, spændende publikationer om Bohr og hans atommodel. Her omtales én dansk og to engelske bøger.
kv-2013-3-forside.jpgNiels Bohr og Risø (Download 592.03 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Jørgen Kjems
Niels Bohr spillede en afgørende rolle i etableringen af Atomenergikommissionen og Forskningscenter Risø. I et hektisk forløb fra efteråret 1954 til december 1955 blev der skabt politisk opbakning til dannelsen af en atomenergikommission med Niels Bohr som formand og til opførelsen af Forskningscenter Risø med tre forskningsreaktorer. En sammenligning med tilblivelsen af nyere forskningsfaciliteter som ESRF og ESS viser, at nutidens beslutningstagere kunne lære af den omhu, hast og effektivitet, hvormed Niels Bohr og hans samtidige byggede Risø.
kv-2013-3-forside.jpgFysikolympiaden IPhO 2013 blev en kæmpesucces (Download 791.36 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Henrik Bruus og Niels Hartling
I starten af juli var Danmark vært for den 44. internationale fysikolympiade, IPhO 2013, som tidligere er omtalt i KVANT [1]. 374 gymnasieelever fra 81 lande verden over prøvede kræfter med teoretiske og praktiske fysikopgaver - ved KU, DTU og i Tivoli. Hele begivenheden var fra først til sidst: Et brag af en succes!
kv-2013-3-forside.jpgNiels Bohrs vei til en kvanteteori for atomets struktur (Download 608.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Reidun Reistrøm
2013 markerer 100 års jubileum for Niels Bohrs kvanteteori for atomet. I denne artikkelen følger vi Bohr fra han reiser til Cambridge for å studere metallenes elektronteori under ledelse av Thomson til han i mars 1913 sender første kapittel av trilogien ''On the Constitution of Atoms and Molecules'' til Rutherford for gjennomlesning. Denne artikkelen er tidligere publisert i det norske tidsskrift Fra Fysikkens Verden nr. 2, 2013.
kv-2013-3-forside.jpgForsinket referee report om ''On the Constitution of Atoms and Molecules'' (Download 333.28 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Tomas Bohr og Benny Lautrup
Da Niels Bohr indsendte sin historiske artikel til Philosophical Magazine i 1913 var det ikke almindeligt med anonyme bedømmelser ligesom i dag. Artiklens to forfattere har med 100 års forsinkelse læst artiklen grundigt og gennemgået Bohrs argumentation kritisk.
kv-2013-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 85.49 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Foreningerne

kv-2013-3-forside.jpgKomplementaritetsprincippet anvendt i statskundskab (Download 309.08 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
I midten af 1980'erne undersøgte professor Erik Rasmussen om man kunne anvende Bohrs komplementaritetsprincip til at skabe klarhed over nogle af de grundlæggende problemer indenfor faget statskundskab. Selvom eftertiden ikke har fulgt op på hans initiativ, førte det til nogle originale idéer, som han blandt andet udgav på bogform i 1987.
kv-2013-3-forside.jpgNiels Bohr Institutets fysikleksikon (Download 337.46 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Michael Quaade
I foråret 2013 lancerede Niels Bohr Institutet sit internetbaserede Fysikleksikon [1]. Det er et opslagsværk med emner indenfor fysik, astronomi og beslægtede fagområder. Artiklerne er skrevet af Niels Bohr Institutets medarbejdere og studerende. De redigeres af folk i kommunikationsafdelingen, der har mange års erfaring med formidling og pædagogisk præsentation af videnskabeligt materiale. Målgruppen er alle, der interesserer sig for naturvidenskabelige emner, ikke mindst elever i folkeskole og gymnasium.
kv-2013-3-forside.jpgStigefald - breddeopgave 55 med didaktisk kommentar (Download 136.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2013-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 306.64 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Omtale af bøgerne ''Danskeren bag bomben'' og ''Atommodellen 100 år''.
kv-2013-3-forside.jpgFysikårsmøder i DFS og Kif (Download 215.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Foreningerne
Dansk Fysisk Selskabs årsmøde 2013 vil finde sted torsdag den 14. november på H.C. Ørsted Instituttet. Netværk for Kvinder i fysik (Kif) holder årsmøde dagen før DFS, den 12. november 2013, på H.C. Ørsted Instituttet.
kv-2013-3-forside.jpgBohr på tegneserie (Download 215.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Omtale af tegneserien om Niels Bohrs liv og forskning, ''Suspended in Language'' af Jim Ottaviani og Leland Purvis.
kv-2013-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2014 (Download 60.14 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Foreningerne
Foredragsprogram for foråret og påmindelse om betaling af kontingent.
kv-2013-4-forside.jpgVidenskabsmønter (Download 132.2 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
I anledning af 100-året for Bohrs atommodel udsendte Nationalbanken den 7. oktober - på Niels Bohrs fødselsdag - fire 'Videnskabsmønter'.
kv-2013-4-forside.jpgVidenskab og lidenskab - Tycho Brahes latinske digtning (Download 502.75 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Peter Zeeberg
Tycho Brahe (1546-1601) var en mester i at iscenesætte sig selv og sin forskning, med kunst, med arkitektur og ikke mindst med sin digtning. Hans latinske digte var at finde i hans videnskabelige bøger og overalt på hans slot, Uraniborg, der var Nordeuropas førende astronomiske forskningsinstitution. Trods deres funktion som PR for forskeren og hans institution og ultimativt for hans mæcen, kongen, er digtene ofte meget personlige. Omvendt er de mere private digte fulde af naturvidenskab. Artiklen koncentrerer sig især om to eksempler, elegien om Urania fra bogen om den nye stjerne (1573) og kærlighedsdigtet 'Urania Titani', om hans søster Sophies kærlighed til alkymisten Erik Lange.
kv-2013-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 349.75 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Omtale af bøgerne 'Niels Bohrs atommodel 1913-2013. Geniet - modig, stærk og fordomsfri' og 'Niels Bohr må vende sig i sin grav - om fornægtelsen af kernekraften'.
kv-2013-4-forside.jpgØrsted og Andersen og guldalderens naturfilosofi (Download 185.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Knud Bjarne Gjesing
Da Georg Brandes i 1871 introducerede naturalismen i dansk åndsliv, skete det med hyppige henvisninger til moderne naturvidenskab og teknologi. Men også i den foregående Guldalder blev naturvidenskab og teknologi hyldet af mange - herunder H.C. Ørsted og H.C. Andersen, der desuden var forbundet af et varmt personligt venskab. Begge så frem til en omfattende anskuelse, der ville forbinde kunst, religion og videnskab. Den videnskabelige og filosofiske udvikling anfægtede dog til tider H.C. Andersens tro på denne optimistiske vision.
kv-2013-4-forside.jpgBohr-atomet i populær indbinding (Download 820.11 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Kristian Hvidtfelt Nielsen
Hvis man i dag googler ordet 'atom' under kategorien billeder, vil langt størstedelen af illustrationerne vise atomet bestående af en atomkerne omkredset af elektroner i faste baner. Modellen bliver kaldt den planetariske atommodel, fordi den gengiver atomet som et lille planetsystem med en stjerne (atomkernen) i midten og en række planeter (elektronerne), der kredser omkring stjernen i faste baner. Modellen er i dag så udbredt på nettet og i lærebøger, at den bliver taget for givet. Selv om den siden udviklingen af kvantemekanikken fra 1926 og fremefter har vist sig at være et fejlagtigt billede af atomet, har den også vist sig at være særdeles levedygtig. Modellens populære levedygtighed overstiger langt dens videnskabelige anvendelighed.
kv-2013-4-forside.jpgFysikRevy i 25 år (Download 569.74 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og Finn Berg Rasmussen
Mange studier har en studenterrevy og på fysikstudiet på Københavns Universitet hedder den FysikRevy^TM. Den startede i 1989 og spillede derfor i 2013 for 25. gang. Dette blev fejret den 18. oktober med en reception og en jubilæumsrevy, hvor mange mindeværdige numre blev genopført. KVANTs udsendte reportere var mødt op og forsøger her at ridse nogle af de temaer op, som er blevet behandlet i specielt revy-sangene.
kv-2013-4-forside.jpgBig Bang poesi (Download 171.42 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Kan det moderne naturvidenskabelige verdensbillede formidles gennem poesi? I dette lille 'episke digt' fortælles om Universets udvikling fra Big Bang til dannelsen af atomer, stjerner, galakser og det undrende menneske. Naturvidenskab og poesi kan virke som modsætninger - to uforenelige beskrivelses- eller erkendelsesformer - men de kan også tilsammen skabe et frugtbart spændingsfelt, hvor de tilfører hinanden noget interessant og væsentligt.
kv-2013-4-forside.jpgInterview med Alain Aspect der fik Bohr-medaljen (Download 180.16 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2013 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Den 7. oktober 2013 fik den fremtrædende franske fysiker Alain Aspect overrakt Niels Bohr guldmedaljen, indstiftet af Ingeniørforeningen IDA i 1955. Niels Bohr var den første modtager og derefter blev medaljen uddelt hvert 3. år frem til 1982. IDA markerede 100-året for Bohrs atommodel med en ekstraordinær uddeling af medaljen i samarbejde med Niels Bohr Institutet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
kv-2014-1-forside.jpg283 bud på Bohr (Download 508.86 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Lars Green Dall, Katrine Minddal og Emma Sørgaard
Sidste år blev hundredeåret for Niels Bohrs atommodel markeret i både ind- og udland. På Statens Naturhistoriske Museum udskrev vi til ære for Bohr og hans atommodel en essaykonkurrence for gymnasieelever. De 283 indkomne essays udgør et tankevækkende vidnesbyrd om de tanker og følelser, som emnet “Niels Bohr” vækker i danske gymnasieelever anno 2013, og museet har derfor indgået aftale med Niels Bohr Arkivet om at overdrage elevernes essays til arkivet – og til fremtiden.
kv-2014-1-forside.jpgVinderessay: Lakridsbånd (Download 554.97 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Anna Haargaard Olsen
Vinder af Statens Naturhistoriske Museums essaykonkurrence for gymnasieelever 2013 om Niels Bohr.
kv-2014-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2014 (Download 299.49 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender. SNU bliver 190 år. Kosmosklubben.
kv-2014-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 1.83 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen og Michael Cramer Andersen
Omtale af Niels Bohr Mindeskrift, Hjernen - fra celle til samfund og Stjernemageren.
kv-2014-1-forside.jpgAnnonce - Science i Forum (Download 226.13 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Unge forskere
SCIENCE I FORUM den 27.-28. april. Oplev de 100 projekter i Unge Forskere konkurrencen.
kv-2014-1-forside.jpgH.C. Ørsted Medaljer til talentudviklere i gymnasiet (Download 526.71 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Dorte Olesen
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildelte den 2. december 2013 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor emeritus Niels Christian Hartling, Birkerød Gymnasium, og lektor Peter Arnborg Videsen, Viborg Gymnasium.
kv-2014-1-forside.jpgOm fysikopgaver - kommentar til breddeopgave om Stigefald (Download 208.11 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Per-Anker Lindgård
Fysikopgaver kan være farlige, endda livsfarlige! Det gælder især, hvis der bedes om svar på et realistisk problem, som der typisk tilstræbes i breddeopgaverne fra RUC. Der kan være gode pædagogiske grunde til på denne måde at gøre en opgave nærværende og interessant. Formålet er imidlertid egentlig blot, at der skal findes og løses en simplificeret matematisk model (rationel mekanik hed det engang). Her er det så vigtigt, at man knivskarpt forstår de ofte skjulte præmisser. En løsning til den simplificerede model kan være korrekt, men den nærliggende konklusion om det reelle problem kan være fatalt forkert. Et eksempel på dette har vi i breddeopgave 55, som er diskuteret i Kvant nr. 2 og 3 i 2013.
kv-2014-1-forside.jpgRaketligningen og Keplers anden lov - breddeopgave 56 og 57 med didaktisk kommentar (Download 162.48 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2014-1-forside.jpgGeneralforsamling i Astronomisk Selskab (Download 62.05 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2014 (Bestil)
Astronomisk Selskab
Indkaldelse til Generalforsamling i Astronomisk Selskab lørdag den 26. april 2014.
kv-2014-2-forside.jpgTemanummer om CERN (Download 258.96 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Børge Svane Nielsen
Den 29. september er der inviteret til fødselsdagsfest på det europæiske forskningscenter for partikelfysik, CERN, på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Organisationen bag CERN fylder 60 år. Det fejres ved at indbyde statsoverhoveder fra alle medlemslandene og ved i løbet af året at lave en række arrangementer rundt omkring i Europa. Dette nummer af KVANT er med en række artikler med relation til CERN og partikelfysik et bidrag til festen.
kv-2014-2-forside.jpgCERN bliver 60 år (Download 2.25 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Peter H. Hansen
CERN står for Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Organisationen blev officielt indviet med en traktat mellem 11 europæiske lande, heriblandt Danmark, i 1954 og har således rund fødselsdag i 2014. Traktaten siger blandt andet at organisationen skal tilvejebringe europæisk samarbejde i kerneforskning af ren videnskabelig og fundamental karakter, og at forskningen skal være offentligt tilgængelig og fremme europæisk samarbejde.
kv-2014-2-forside.jpgKVANT siger farvel til Lene (Download 116.97 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Kvants forretningsfører, Lene Körner, har ved årsskiftet ønsket at blive afløst på posten. Dermed slutter en hel epoke i Kvants historie.
kv-2014-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret 2014 (Download 51.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Foreningerne
Temaet for foredragene i Astronomisk Selskab er ''Studiet af planetsystemer: En videnskabelig revolution''. Temaet for foredragsrækken i Selskabet for Naturlærens Udbredelse er: ''Livet i havet''.
kv-2014-2-forside.jpgAnnoncer: SDU Science Camp og IDA (Download 472.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Syddansk Universitet og Ingeniørforeningen

kv-2014-2-forside.jpgCentrifuge og tehvirvel - breddeopgave 58 og 59 med didaktisk kommentar (Download 255.22 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Breddeopgave 58 og 59. Centrifuge og tehvirvel. Hvilken form har overfladen af en væske i en centrifuge og hvilken form har overfladen af en kop te, hvor der røres rundt?
kv-2014-2-forside.jpgPå studietur til CERN (Download 1.58 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Ét af de steder som er oplagt at besøge, når man rejser på studietur med fysik, er det europæiske partikelfysikcenter CERN, der ligger ved Geneve i Schweiz. Her berettes om to dages besøg i april 2014.
kv-2014-2-forside.jpg2015 bliver lysets år (Download 497.05 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
Jørgen Schou
Dansk Fysisk Selskabs årsmøde, den 22.-23. januar 2015, åbner ''Lysets år''. UNESCO vedtog i december 2013 en resolution, hvormed 2015 blev gjort til det Internationale Lysets År. Mens fysikkens år 2005 og astronomiens år 2009 begge havde stærkt fokus på det videnskabelige, har UNESCO ønsket, at lysets år også skulle have et stærkt samfundspræget islæt.
kv-2014-2-forside.jpgSNU og UNF jubilæum (Download 653.27 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2014 (Bestil)
SNU og UNF
SNU og UNF fejrer jubilæum den 19. august 2014 på DTU.
kv-2014-3-forside.jpgTeoriopgaverne ved Den Internationale Fysikolympiade i Danmark juli 2013 (Download 1.03 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Henrik Bruus og Jens Paaske
I juli 2013 var Danmark vært for den 44. Internationale Fysikolympiade (IPhO 2013), som tidligere er omtalt i KVANT (nr. 1 og 2, 2013). Her er historien om tilblivelsen og afviklingen af de teoriopgaver som skulle udfordre 374 toptrænede gymnasieelever fra 81 lande verden over.
kv-2014-3-forside.jpgFysiklegestuens yndlingsforsøg (Download 1.11 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Christian Berrig og Adam Mielke
Legestuen er en studenterforening, der indadtil fungerer som forum for fysikstuderende og udadtil som formidlere af fysik. Vi vil her fortælle om nogle af Legestuens mest spektakulære forsøg til fysikshows.
kv-2014-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret (Download 49.86 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Foreningerne
Foredragene har temaerne 'Livet i havet' i SNU og 'Studiet af planetsystemer: En videnskabelig revolution' i AS.
kv-2014-3-forside.jpgElektronmikroskopi for gymnasieelever (Download 1.7 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Louise Sejling Haaning
Elektronmikroskoper har hidtil været udstyr primært forbeholdt forskere. Det er slut nu. Nu får gymnasieklasser og studerende nemlig mulighed for at lave eksperimentelle øvelser med elektronmikroskoper i undervisningslaboratoriet 'Nanoteket' på DTU Fysik.
kv-2014-3-forside.jpgKirstine Meyers legat blev uddelt ved SNU's jubilæum (Download 613.84 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Dorte Olesen
Tirsdag den 19. august 2014 markerede SNU sit 190 års jubilæum - og UNF sit 70 års jubilæum - ved et festligt arrangement på DTU. Ved denne lejlighed uddeltes det sjældne og meget prestigefyldte Kirstine Meyer legat til Pernille Yde for hendes forskning indenfor biofysiske computermodeller med særligt henblik på inflammation og diabetes. Her bringes nogle billeder fra dagen.
kv-2014-3-forside.jpgFisk - breddeopgave 60 med didaktisk kommentar (Download 113.26 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2014-3-forside.jpgSpillere hjælper kvantecomputeren på vej (Download 1.31 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Jens Jakob W.H. Sørensen, Mads Kock Pedersen og Jacob Friis Sherson
Vi vil ved hjælp af et online socialt computerspil forsøge at løse en aktuel og meget ressourcekrævende teknologisk udfordring - at designe verdens kraftigste kvantecomputer. I Quantum Moves skal spillerne på en sjov og nem måde udforske og udvikle kvantecomputerens fulde potentiale. Spillet er foreløbigt blevet spillet mere end 350.000 gange, hvilket har leveret enorme mængder af data til en grundig sammenligning af spillerenes og computeralgoritmernes effektivitet i at løse udfordringerne. Foreløbige resultater viser, at den menneskelige hjernes evne til multidimensioneel processering og intuition tillader store dele af spillerne at udkonkurrere computerne. En anden drøm i scienceathome.org projektet beskrevet i denne artikel er at levere spilbaseret undervisning på gymnasieniveau og gennem det helt nye læringsunivers, studentResearcher.org, at uddanne den almindelige befolkning til ikke bare at løse men også at foreslå nye forskningsudfordringer.
kv-2014-3-forside.jpgDFS- og Kif-årsmøder og KIF-prisen (Download 89.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2014 (Bestil)
Jørgen Schou og Mette Marie-Louise Grage
Dansk Fysisk Selskab (DFS) holder sit forskudte årsmøde den 22.-23. januar 2015 på DTU og åbner samtidig Lysets Internationale År 2015. Netværk for Kvinder i fysik (Kif) holder årsmøde den 13. november 2014 på Rockefeller Komplekset i København.
kv-2014-4-forside.jpgOle Rømer og 1600-tallets naturvidenskabelige revolution (Download 1.95 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Mads P. Macholm
Den danske videnskabsmand og kongelige administrator Ole Rømer (1644-1710) levede i en tid med store brydninger i Europa. 1600-tallet er århundredet for religiøse stridigheder mellem katolikker og reformerte, enevældens indførelse og konsolidering, og ikke mindst den naturvidenskabelige revolution. Var Ole Rømer en del af den naturvidenskabelige revolution? Og kan vi komme tættere på videnskabsmanden Ole Rømer, ved at se ham i lyset af denne store omvæltning i menneskelig tænkning og videnskabelig praksis?
kv-2014-4-forside.jpgHansen og Månen (Download 1.4 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
René Michelsen
Med udgangspunkt i Danmark blev Peter Andreas Hansen (1795-1874) en af 1800-tallets vigtigste astronomer. Gennem næsten 50 år arbejdede han i Gotha og hans bidrag indenfor instrumentudvikling, gradmåling og landmåling var dengang legendariske. Det var dog hans matematiske snilde og ikke mindst teoretiske beregninger af Månens bevægelse, der særligt overleverer mindet om ham til vores tid. Vi skal her se nærmere på Hansens liv og arbejdsvilkår, og i detaljen dykke ned i, hvorfor Hansen og Månen sammen blev så skelsættende.
kv-2014-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2015 (Download 58.4 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Foreningerne

kv-2014-4-forside.jpgEinsteins odyssé: Fra speciel til almen relativitetsteori (Download 1.14 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Helge Kragh
I november 1915 kunne Einstein efter mange års intenst arbejde fremlægge den endelige version af sin nye teori for tyngdekraften, der markerer et af videnskabens absolutte højdepunkter. Processen fra den specielle til den generelle teori var hård, til tider næsten en mental tortur. Lad os følge Einstein på hans rejse til den teori, der snart fylder 100 år.
kv-2014-4-forside.jpgElastisk fotonspredning på atomer og puck kollisioner - breddeopgave 61 og 62 med didaktisk kommentar (Download 230.63 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2014-4-forside.jpgH.C. Ørsted medalje til inspirerende gymnasielærer (Download 336.67 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Hans Lindemann og Cecilie M.K. Pedersen
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 8. december 2014 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Pia Halkjær Gommesen, Faaborg Gymnasium.
kv-2014-4-forside.jpgFysik og Arduino (Download 1.63 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Jan Boddum Larsen
Denne artikel omhandler brug af mikroprocessorer i fysikundervisningen. Den vil kort omtale mikroprocessorens kodning og herefter sensorer og deres anvendelse. Til sidst vil der blive givet lidt inspiration til brug af mikroprocessoren i undervisningen. Det er ikke selve mikroprocessoren, der vil blive omtalt i denne artikel, men mere evalueringsboardet Arduino med en mikroprocessor på.
kv-2014-4-forside.jpgBesøg med klassen på Niels Bohr Institutet (Download 37.75 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Michael Quaade
I mange år har mange af Niels Bohr Institutets forskergrupper taget mod besøg af gymnasieklasser. Sådanne besøg, der typisk indeholder foredrag, øvelser og/eller rundvisning, giver både lidt afveksling i den daglige undervisning og et værdifuldt fagligt udbytte fordi eleverne møder forskere, der er med helt fremme ved videnskabens frontlinie. På webadressen http://gymnasiebesoeg.nbi.ku.dk findes en række foredrag og øvelser for de enkelte forskningsområder - astronomi, partikelfysik mv.
kv-2014-4-forside.jpgÅbning af Lysets Internationale År 2015 (Download 500.89 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2014 (Bestil)
Jørgen Schou
Åbning af Lysets Internationale År 2015 den 22. januar 2015 på Danmarks Tekniske Universitet. Generelle foredrag på dansk om emner med lys: LED- og Nobelprisen, solenergi, internet, lysterapi. Dansk Fysisk Selskab åbner Lysets Internationale År ved sit årsmøde med en række internationale foredragsholdere – alt vil være på engelsk.
kv-2015-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2015 (Download 208.99 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Foreningerne
Foredrag for foråret. Indstillinger til H.C. Ørstedmedaljen for formidling eller undervisning 2015. Generalforsamling i Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 13. april. Generalforsamling i Astronomisk Selskab den 11. april.
kv-2015-1-forside.jpg25 år med KVANT (Download 489.93 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Med dette nummer af Kvant tager vi hul på bladets 26. årgang og det betyder, at vi i år kan fejre Kvants 25 års jubilæum. Kvants rødder går dog meget længere tilbage, eftersom én af hovedopgaverne for bladet var at overtage den rolle ''Fysisk Tidsskrift'' havde spillet siden 1902.
kv-2015-1-forside.jpgDa tyve stjal billedet (Download 85.84 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen
Blandt min barndoms små gåder var skuddagen (24. februar) og tallene, fx 'fyrretyve', det halve af 'firsindstyve', og 'halvfemsindstyve', men ikke 'femsindstyve'.
kv-2015-1-forside.jpgAt genskabe middelalderens opfindelser (Download 1.33 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Kåre Johannessen
Teknologi er normalt ikke noget, vi i særlig høj grad forbinder med en fjern fortid. I de fleste menneskers optik er teknologi noget, der i udpræget grad hører den moderne verden til - biler, motorer, elektronik osv. For størstedelen af os er teknologi noget, der kan følges tilbage til den industrielle revolution i England i starten af det 19. århundrede... men så heller ikke længere, som bl.a. arbejde ved Middelaldercentret i Nykøbing F viser.
kv-2015-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 991.03 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Omtale af bøgerne ''Forandringens vinde'', ''Wild and not so wild Dreams in Physics'' og ''Det levende univers''.
kv-2015-1-forside.jpgBræt imod væg og selvinduktion i koaksialkabel - breddeopgave 63 og 64 med didaktisk kommentar (Download 283.42 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2015-1-forside.jpgLysets År skudt i gang (Download 667.43 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2015 (Bestil)
Jørgen Schou
Dansk Fysisk Selskab åbnede Lysets Internationale År i Danmark med sit årsmøde på DTU den 22.-23. januar 2015, nøjagtigt to dage efter UNESCOs Internationale åbning af lysets år i Paris.
kv-2015-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 732.99 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Jens Olaf Pepke Pedersen
Anmeldelse af bogen 'The Quantum Dissidents - Rebuilding the Foundations of Quantum Mechanics (1950-1990)' og annonce for Mindeskriftet om Niels Bohr, der er genudgivet af SNU.
kv-2015-2-forside.jpgTotal solformørkelse over Danmark i 1851 - anden del (Download 6.71 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Den seneste totale solformørkelse, som kunne opleves fra Danmark, indtraf mandag den 28. juli 1851 og gik bl.a. igennem Nordjylland. Når man ikke selv kan rejse tilbage i tiden, er det næstbedste, at finde tegninger og beretninger om fænomenet i arkiver og rekonstruere begivenheden med et stjerneprogram. Denne solformørkelse var speciel ved, at det var første gang, at Solens korona blev fotograferet, med datidens teknik, daguerreotypi.
kv-2015-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret 2015 (Download 191.91 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender med foredrag i AS og SNU. Annoncering af Nordisk møde for de fysiske selskaber i Norden i Trondheim 9.-12. juni.
kv-2015-2-forside.jpgTemperaturbølger - breddeopgave 65 med didaktisk kommentar (Download 238.48 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2015-2-forside.jpgEmilie du Châtelet - en kvindelig fysiker fra 1700-tallet (Download 409.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Else Høyrup
Emilie du Châtelet (1706-1749) var en fransk fysiker i Oplysningstiden. Hun er i dag mest kendt for sin oversættelse til fransk af Newtons Principia. Men hun var også en pioner, der i samspil med andre fysikere, forsøgte at afklare begrebet energi. Også dette kan vække interesse i dag. Desuden var hun en brobygger, ja, den eneste i samtiden, som forsøgte at forene de to stridende grupper indenfor matematik og fysik: Tilhængerne af Newton og tilhængerne af Leibniz.
kv-2015-2-forside.jpgObservatoriet på Østervold i vækstperioden 1958-1975, DASK og GIER - dengang og nu (Download 5.34 Mb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Jørgen Otzen Petersen
I 1861 flyttede Københavns Universitets Astronomiske Observatorium fra Rundetårn til Østervold. De første 100 år dér virkede der normalt, udover professoren, én observator og én assistent. I 1958 blev Anders Reiz ansat som professor, og på samme tid startede en hurtig udvikling, så Observatoriet midt i 1970’erne talte to professorer, ca. 20 videnskabelige medarbejdere, lige så mange i værksteder og på kontorer samt mange studerende. Her vil jeg gengive min oplevelse af vækstforløbet og af de aktiviteter, der har betydet mest for mig gennem tiden. Kontrasterne mellem skolegang og studium i min tid og i nutiden er meget påfaldende. Til sidst omtales udviklingen efter 1970’erne ganske kort. Universitetsobservatoriet døde i 2005 ganske ubemærket; men heldigvis lever forskningen ved Københavns Universitet i de mest aktuelle områder i bedste velgående.
kv-2015-2-forside.jpgMarkering af en milepæl - Dorte Olesen formand i 27 år (Download 312.11 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2015 (Bestil)
Ole Mørk Lauridsen
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fået en ny rekordholder. Den siddende formand, Dorte Olesen, overgår nu H.C Ørsted, som var formand i 26,7 år.
kv-2015-3-forside.jpgKomplekse netværk (Download 961.83 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2015 (Bestil)
Vedran Sekara og Sune Lehmann
Vi er omgivet af netværk. Vores sociale forbindelse danner forskellige netværk: netværk af venner, kolleger, familier, eller seksuelle partnere. Vi kommunikerer via et væld af teknologiske netværk: vi kan ringe til hinanden, sende emails, skrive til hinanden via Facebook, eller sende Snaps. Infrastruktur-netværk leverer el, vand og varme til vores hjem, mens vi bevæger os på transportnetværk som fx motorveje, busser, toge, eller fly. Vores biologi er også reguleret af netværk – fx regulerer vores gener hinanden i et komplekst netværk - så når et menneske får kræft, kan det skyldes en ubalance i gen-regulations netværket. Givet den centrale rolle som netværk spiller henover hele vores verden, er forståelsen og en matematisk beskrivelse af netværk en af det 21. århundredes vigtigste intellektuelle og videnskabelige udfordringer.
kv-2015-3-forside.jpgNaturvidenskabelig analfabetisme (Download 200.13 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2015 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Når helt almindelige ord som atomer, radioaktivitet, kemi og gener kan give anledning til bekymring, bør vi måske være bekymrede for, om en naturvidenskabelig analfabetisme er ved at brede sig.
kv-2015-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret 2015 (Download 49.71 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2015 (Bestil)
Selskabet for Naturlærens Udbedelse og Astronomisk Selskab
Foredragskalender og indstilling til H.C. Ørsted Medaljen 2015.
kv-2015-3-forside.jpgLineal på pegefingre - breddeopgave 66 med didaktisk kommentar (Download 134.19 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2015 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2015-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 220.04 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2015 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af bøgerne ''How the Hippies Saved Physics. Science, Counterculture, and the Quantum Revival'' og ''Masters of the Universe. Conversations with Cosmologists of the Past''.
kv-2015-4-forside.jpgGenerel relativitet: Træk af udviklingen 1920-1979 (Download 361.62 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2015 (Bestil)
Helge Kragh
Med Einsteins generelle relativitetsteori fra 1915 startede et nyt kapitel i fysikkens historie. Men allerede 10 år senere forekom det, at teorien befandt sig i et dødvande. Først i 1950'erne oplevede den noget slumrende teori en genfødsel, og siden da er dens betydning stedse vokset.
kv-2015-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2016 (Download 67.27 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2015 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender med arrangementer i Astronomisk Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Påmindelse om betaling af kontingent for 2016.
kv-2015-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 1.44 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2015 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Michael Cramer Andersen
Omtale af bogen ''The Road to Relativity: The History and Meaning of Einstein's 'The Foundation of General Relativity' '' af Hanoch Gutfreund og Jürgen Renn.
kv-2015-4-forside.jpgAtlanterhavsbølger - breddeopgave 67 med didaktisk kommentar (Download 109.71 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2015 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2015-4-forside.jpgH.C. Ørsted Medaljen til gymnasielærer Henrik Parbo (Download 320.79 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2015 (Bestil)
Selskabet for Naturlærens Udbredelse
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildelte den 7. december 2015 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Henrik Parbo, Aarhus Katedralskole. Overrækkelsen fandt sted på Geologisk Museum i København efter det sidste foredrag i SNUs efterårssæson. Efter uddelingen var der reception.
kv-2016-1-forside.jpgInnovation som undervisningsmetode i STX-fysik (Download 1.33 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2016 (Bestil)
Niels Erik Wegge
Denne artikel handler om innovation som undervisningsmetode i STX-faget Fysik. Den handler altså ikke om valgfaget ''Innovation''. Artiklen præsenterer et undervisningsforløb på 6 timer, hvor en fysikklasse først lærer nogle grundlæggende idegenereringsmetoder og dernæst benytter disse til at finde innovative løsninger på en problemstilling inden for varmelære. Eleverne (og læreren) vurderede bagefter, at der havde været et substantielt fysikfagligt udbytte af forløbet - ikke på trods af innovationselementet, men netop på grund af det. I januar spurgte jeg klassen, om der var nogen som kunne hjælpe til med at præsentere sjove, klassiske fysikforsøg ved gymnasiets orienteringsaften. Ja, svarede adskillige, hvis vi også må fortælle om vores innovationsforløb! De præsenterede innovationsideer og -metoder er i al væsentlighed baseret på ''Den Kreative Platform'', som er udviklet af Aalborg Universitet [1].
kv-2016-1-forside.jpgTyngdebølger observeret for første gang (Download 1.34 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2016 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen og Michael Cramer Andersen
Begejstringen var stor blandt fysikere verden over, da det blev annonceret den 11. februar 2016 [1,2], at tyngdebølger for første gang var observeret direkte. Forskere ved det amerikanske LIGO-eksperiment (LIGO = Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) havde observeret tyngdebølger fra sammensmeltningen af to sorte huller i en fjern galakse. Nyhedsmedierne kogte over og eksperter vurderede det som en historisk opdagelse, der fortjener en nobelpris. Selvom der ikke var megen tvivl om, at tyngdebølgerne eksisterede, blev det sammenlignet med et nyt vindue til Universet, som blev åbnet. Vi vil her gennemgå lidt af historien bag tyngdebølgerne, som er forudsagt af Einsteins almene relativitetsteori, og beskrive hvordan målingen af det svage signal kunne lade sig gøre.
kv-2016-1-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2016 (Download 52.84 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2016 (Bestil)
Foreningerne
Foredrag i foråret 2016 og indkaldelse til generalforsamling i Astronomisk Selskab lørdag den 16. april 2016 på Brorfelde Observatoriet.
kv-2016-1-forside.jpgEmmy Noether og fysikkens bevarelseslove (Download 303.93 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2016 (Bestil)
Else Høyrup
Ligesom alle fysikere kender navnet Albert Einstein, kender alle matematikere navnet Emmy Noether. Men at Noether også var en stor teoretisk fysiker, kommer nok som en overraskelse for mange matematikere og en del fysikere. Amalie Emmy Noether (1882-1935) var en tysk matematiker og fysiker, som revolutionerede den matematiske disciplin algebra i sin levetid. Hun var hovedkraften bag skabelsen af den abstrakte algebra. Men nu, mange år efter hendes død, betragtes hun også blandt mange fysikere som en person, der revolutionerede fysikkens grundlag. Det er især partikelfysikere, som er blevet begejstrede over Noethers resultater.
kv-2016-1-forside.jpgDFS Årsmøde 2016 og Lysets Års formidlingspris (Download 192.18 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2016 (Bestil)
Jørgen Schou
DFS Årsmøde 2016 den 6.-7. juni på Fænø Park i Middelfart. Lysets Års formidlingspris tildelt Anja Andersen.
kv-2016-2-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret 2016 (Download 55.04 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2016 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender for efteråret 2016. H.C. Ørsted medaljer i sølv og bronze. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Astronomisk Selskab.
kv-2016-2-forside.jpgAnnonce: IDA Forsikring (Download 459.31 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2016 (Bestil)
IDA

kv-2016-2-forside.jpgBohrs atommodel - breddeopgave 68 med didaktisk kommentar (Download 123.48 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2016 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2016-3-forside.jpgTøndefald - breddeopgave 69 med didaktisk kommentar (Download 116.03 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Breddeopgave 69. Tøndefald: På ladet af en bil, der holder stille, er en cylinderformet tønde blevet glemt. Den ligger op ad forhuset med aksen vinkelret på køreretningen. Lastbilen speeder op for at køre. Hvor langt når den at køre før tønden ruller ud over den åbne bagende af ladet? Begrund svaret.
kv-2016-3-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i efteråret 2016 (Download 49.88 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender for efteråret 2016 i Astronomisk Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse. H.C. Ørsted Medalje i sølv uddeles til Anja C. Andersen den 24. oktober 2016. Indstilling til H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærer.
kv-2016-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 88.88 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen
Anmeldelse af ''BasisFysik C'' til gymnasiet.
kv-2016-3-forside.jpgDen gravito-termiske effekt (Download 920.37 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
John Niclasen
Josef Loschmidts teori om den gravito-termiske effekt og relationen til Maxwell og Boltzmann belyses. Det påpeges, at Venus muligvis er den empiriske test af dette stridsspørgsmål. Eksperimenter af R.W. Gräff beskrives, og til slut gives et forslag til et eksperiment, der kan udføres i laboratoriet med henblik på at måle den eventuelle effekt. Rettelse: På side 25, 2. spalte er '117' rettet til '58' to steder i forhold til den trykte udgave i sætningen: ''Hvordan kan temperaturen nede nær den faste overflade være uændret, når man har 58 dage med sol efterfulgt af 58 dage med nat?''.
kv-2016-3-forside.jpgAnnonce: Candscient.nu (IDA-netværk) (Download 328.47 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
IDA

kv-2016-3-forside.jpgHawking i Danmark (Download 289.61 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2016 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Den engelske teoretiske fysiker Stephen Hawking gæstede Danmark i dagene omkring den 24. august, hvor han om aftenen holdt et offentligt foredrag i et helt fyldt DR Koncerthus.
kv-2016-4-forside.jpgNobelprisen i fysik 2016 kan føre til topologiske kvantecomputere (Download 185.26 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Christine Pepke Pedersen

kv-2016-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 1.96 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og Anja Skaar Jacobsen
Omtale af bøgerne ''Verdensbilledet i forandring - et hundredårigt perspektiv'', ''The Unforgotten Sisters - Female Astronomers and Scientists before Caroline Herschel'', ''Elvervild'' og ''Vild med viden''.
kv-2016-4-forside.jpgForeningsnyt - foredrag i foråret 2017 (Download 58.67 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Foreningerne
Foredragskalender for foråret 2017. Årsmøde og ny bestyrelse i Dansk Fysisk Selskab. Indkaldelse til generalforsamling og påmindelse om kontingentindbetaling 2017 i Astronomisk Selskab.
kv-2016-4-forside.jpgGale videnskabsmænd og basketspillende science superhelte (Download 2.72 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Rikke Platz Cortsen
Tegneserien har som medie i de senere år udviklet sig i mange forskellige nye retninger og en af dem er det særlige krydsfelt mellem tegneserier og naturvidenskab. Det viser sig på mange forskellige måder. Folk, der læser og laver tegneserier har længe vidst, at formen kunne bruges målrettet til at uddanne børn og voksne i emner, de har svært ved at forstå eller som de er særligt interesserede i.
kv-2016-4-forside.jpgSolformørkelser i dansk litteratur (Download 2.4 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Kjeld Kristensen
Denne artikel lader de to fagområder astronomi og litteratur mødes i fem danske tekster fra de fem århundreder fra 1500-tallet til 1900-tallet. Alle teksterne behandler på forskellig måde det astronomiske fænomen solformørkelse: sådan som den opleves af mennesker til forskellige tider, fx som forvarsel om kommende ulykker eller som udtryk for en samlende kosmisk kraft; sådan som den kan bringes i sammenhæng med en verdensanskuelse og et verdensbillede; og sådan som beskrivelsen af den kan udnyttes af en skribent i privat eller kunstnerisk øjemed. De fem tekster er af Peder Flemløse [1] (1500-tallet), Anders Arrebo [2] (1600-tallet), Ludvig Holberg [3] (1700-tallet), B.S. Ingemann [4] (1800-tallet) og Thøger Larsen [5] (1900-tallet).
kv-2016-4-forside.jpgAcceleration i inhomogent tyngdefelt - breddeopgave 70 med didaktisk kommentar (Download 282.67 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2016-4-forside.jpgØrsted Medaljer i sølv og bronze (Download 335.28 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2016 (Bestil)
Michael Cramer Andersen
Astrofysikeren Anja C. Andersen fik den 24. oktober 2016 overrakt H.C. Ørsted Medaljen i sølv for sin mangeårige og varierede indsats med formidling af naturvidenskab. Den 14. november 2016 fik Martin Frøhling Jensen fra Næstved Gymnasium og HF tildelt H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til gymnasieelever.
kv-2017-1-forside.jpgRegneopgaver om Meteoritter og Solsystemet (Download 927.91 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2017 (Bestil)
Henning Haack, Michael Cramer Andersen og Svend E. Rugh
De følgende regneopgaver skal ses i tilknytning til artiklerne i dette temanummer af KVANT om Meteoritter og Solsystemet. Opgaverne er tiltænkt gymnasiets fysikundervisning (C til A-niveau). Håbet er, at elever, ved at arbejde mere i dybden med udvalgte emner, får lyst til at vide mere. Enkelte trykfejl (markeret med fed) er rettet i den elektroniske version.
kv-2017-1-forside.jpgAktuelle bøger (Download 395.01 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2017 (Bestil)
Christine Pepke Pedersen og Jens Olaf Pepke Pedersen
Omtale af bøgerne ''En lille bog om universet'' og ''Pallas Iron - Russia's first meteorite''.
kv-2017-1-forside.jpgTemanummer om Solsystemets oprindelse (Download 333.25 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2017 (Bestil)
Dorte Olesen
Dette temanummer om ''Meteoritter og Solsystemets oprindelse'' udsendes til alle LMFKmedlemmer. Samtidig er der mulighed for at bestille et foredrag af meteoriteksperten Henning Haack i november 2017 eller januar 2018 på gymnasier over hele Danmark om ''Meteoritfaldet i Ejby - og historien om hvordan verden blev til''.
kv-2017-2-forside.jpgAnnonce: KVANT søger ny ansvarshavende redaktør (Download 57.86 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Kvant
KVANT søger ny redaktør, der kan stå i spidsen for redaktionen. Deadline for ansøgning er den 1. juli 2017.
kv-2017-2-forside.jpgRedaktørskifte (Download 31.37 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Dorte Olesen
KVANTs redaktør Michael Cramer Andersen har valgt at stoppe efter 13 år på redaktørposten. Jens Olaf Pepke Pedersen vil være 'interim' redaktør mens vi finder den helt rigtige til at overtage posten mere permanent.
kv-2017-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 376.24 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Michael Cramer Andersen, Christine Pepke Pedersen og Jens Olaf Pepke Pedersen
Omtale af bøgerne ''Speciel Relativitetsteori'', ''Fysikkens Filosofi'' og ''Hvad i himlen''.
kv-2017-2-forside.jpgFacit til Regneopgaver om Meteoritter og Solsystemet (Download 533.87 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Svend E. Rugh og Michael Cramer Andersen
I KVANT nr. 1, april 2017 blev der bragt nogle regneopgaver om Meteoritter og Solsystemet. Der er udarbejdet facit og identificeret enkelte trykfejl.
kv-2017-2-forside.jpgKunst i Videnskab - konkurrence (Download 726.53 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Christina Toldbo
Naturvidenskabeligt Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet åbner nu for konkurrencen ''Art in Science'' (ARTiS) 2017, hvor man kan indsende billeder af videnskab fra hverdagen, i laboratoriet eller naturen.
kv-2017-2-forside.jpgTidevandsfelter - breddeopgave 71 og 72 med didaktisk kommentar (Download 143.26 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2017-2-forside.jpgDa Danmark begravede Tycho Brahe (1602) (Download 558.07 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Peter Andersen
Den 13. juli 1602 holdt fysikprofessor Jon Jakobsen Venusin en epokegørende tale foran det københavnske akademi og nok også kongen. Han identificerede Gud med Solen, hyldede Copernicus og hånede den netop afdøde Tycho Brahe.
kv-2017-2-forside.jpgEn kvantemekanisk eventyrfe (Download 203.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen
En spansk forfatter inddrager Schrödingers kat.
kv-2017-2-forside.jpgMonument for Inge Lehmann på Frue Plads (Download 674.38 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2017 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
En af Danmarks største, men oversete videnskabsfolk, geofysikeren Inge Lehmann, har nu fået sit monument på Frue Plads i København.
kv-2017-3-forside.jpgTiden op mod Tycho Brahes død (Download 1.21 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Kaare Lund Rasmussen
Prøver af hår og knogler fra Tycho Brahes jordiske rester er blevet analyseret med avancerede kemiske målemetoder. To hår, hver 2 cm lange, er blevet skåret over i fire stykker og analyseret hver for sig. Kviksølvkoncentrationen var inden for normalområdet. Det kan således afvises, at Tycho Brahe blev forgiftet med kviksølv hverken, kort før sin død eller tidligere i livet. Koncentrationerne af sølv og guld overskred imidlertid normalværdierne for den nulevende befolkning. De kemiske data tyder på, at Tycho Brahes liv af en eller anden grund ændrede sig radikalt omtrent to måneder før sin død.
kv-2017-3-forside.jpgFusionsreaktoren i Viborg (Download 2.69 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Bernhard Lind Schistad
Ved htx i Viborg har vi bygget en fusionsreaktor, som et projekt for Science Talent-eleverne. Reaktoren, som er baseret på fusor-princippet, kan fusionere deuterium til helium og tritium. Den skaber et deuterium plasma med meget høj temperatur, ved elektrostatisk acceleration af ionerne. Vi har kunnet måle spektret af røntgenstråling fra plasmaet og neutronstråling fra fusionsprocessen. Reaktoren anvendes nu til fysik undervisning og demonstration af fusionsprocessen.
kv-2017-3-forside.jpgKVANT-nyheder (Download 1.57 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Christine Pepke Gunnarsson

kv-2017-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 3.74 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Vi anmelder normalt ikke børnebøger i KVANT, men der kan være læsere som savner en god gaveide, gør vi en undtagelse denne gang med to bøger, som vi har modtaget.
kv-2017-3-forside.jpgNekrolog over Thor A. Bak (Download 693.31 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Dorte Olesen

kv-2017-3-forside.jpgForeningsnyt – kommende foredrag i 2017 (Download 451.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Foreningerne

kv-2017-3-forside.jpgEn positiv nyhed fra Mellemøsten (Download 1.87 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen

kv-2017-3-forside.jpgIndhold (Download 819.02 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2017 (Bestil)
Kvant

kv-2017-4-forside.jpgNaturvidenskaben som kristent projekt (Download 1.58 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2017 (Bestil)
Helge Kragh
I dag spiller religiøse overvejelser kun en meget perifer rolle i naturvidenskaben. Men under den naturvidenskabelige revolution i 1500- og 1600-tallet var den nye form for videnskab intimt knyttet sammen med den kristne tro, der var videnskabens egentlige motivation og legitimation. Den moderne naturvidenskabs fødsel afhang i bund og grund af den kristne vækkelse, der dominerede tiden.
kv-2017-4-forside.jpgGud og Darwin: Et historisk perspektiv på forholdet mellem religion og evolution (Download 1 Mb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2017 (Bestil)
Hans Henrik Hjermitslev
Denne artikel nuancerer det synspunkt, at religion og evolution er nødvendige modsætninger, ved at vise, hvordan forholdet gennem historien frem til i dag er blevet tolket på mange forskellige måder, der spænder hele vejen fra ateistisk darwinisme, over teistisk evolution og kreationisme til fladjordsteori.
kv-2017-4-forside.jpgGud som mere end nødvendig (Download 436.64 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2017 (Bestil)
Carsten Mulnæs

kv-2017-4-forside.jpgVidenskaben og virkelighedens båndbredde... og noget om balloner (Download 169.55 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2017 (Bestil)
Niels Henrik Gregersen

kv-2018-1-forside.jpgDen Internationale Fysikolympiade (Download 1.09 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2018 (Bestil)
Niels Hartling
Den Internationale Fysikolympiade (IPhO) er en årlig konkurrence i fysik for dygtige og interesserede unge. I dag deltager unge fra mere end 80 lande, normalt fem fra hvert land. Danmark har været med hvert år siden 1996, og i 2013 havde Danmark værtskabet. Kravene er særdeles høje, og deltagerne må gennemføre et længere forløb med træning og selvstudier, hvis de skal have en chance for at klare sig
kv-2018-1-forside.jpgForeningsnyt (Download 1.87 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2018 (Bestil)
Foreningerne

kv-2018-1-forside.jpgHeisenberg – fysik, filosofi og tro (Download 338.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2018 (Bestil)
Jens Olaf Pepke Pedersen
Udenfor fysikkredse erWerner Heisenberg (1901–1976) måske mest kendt i kraft af den britiske dramatiker Michael Frayns skuespil “København”, som skildrer et møde mellem Niels Bohr og Heisenberg under den tyske besættelse i København i 1941. Men i fysikken er Heisenberg især kendt for grundlæggende bidrag til kvantemekanikken, som han modtog nobelprisen for i 1932. Han var imidlertid også dybt interesseret i fortolkningen af kvantemekanikken og de filosofiske konsekvenser, ligesom han var optaget af forholdet mellem naturvidenskab og religion, hvilket er emnet for denne artikel, som således bringes i forlængelse af KVANTs temanummer om naturvidenskab og religion (2017/4).
kv-2018-2-forside.jpgForeningsnyt – kommende foredrag (Download 90.09 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-2-forside.jpgÅrsmøde i Dansk Fysisk Selskab (Download 107.58 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-2-forside.jpgSNU på Big Bang-konference (Download 98.95 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-2-forside.jpgKVANT-nyheder (Download 664.52 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Christine Pepke Gunnarsson

kv-2018-2-forside.jpgAktuelle bøger (Download 108.73 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen og Jeppe Willads Petersen

kv-2018-2-forside.jpgGeneralforsamling i Astronomisk Selskab (Download 70.62 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-2-forside.jpgKvantefysikken og erkendelsens afgrund (Download 116.44 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2018 (Bestil)
Børge Krag Pimenta
I denne artikel vil jeg med relevante nedslag i filosofihistorien kort opridse den filosofihistoriske udvikling fra de tidligste tænkere i vesten op til kvanteteoriens udformning, der bryder det erkendelsesbegreb, som har øvet sin magt over os i mindst 2500 år – og fortsat gør det. Denne magt udspringer ikke kun af tradition (der dog har en stor betydning for forståelsen), men også af hvordan vores forståelse på et mere neurologisk plan kommer i stand.
kv-2018-3-forside.jpgAntikkens gådefulde tandhjul (Download 921.19 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2018 (Bestil)
John Rosendal Nielsen
For ikke så længe siden stødte jeg ved et tilfælde på en bog med den inciterende titel “50 fund – højdepunkter i arkæologien”. Jeg blev imidlertid en smule skuffet, da jeg måtte konstatere, at ét af de i mine øjne væsentligste fund i nyere tid inden for den græske arkæologi ikke var nævnt. Der er nærmere bestemt tale om den såkaldte Antikythera-mekanisme, som for nuværende bedst kan beskrives som en samling bronzefragmenter af forskellig størrelse. I det følgende vil jeg forsøge at beskrive denne mekanismes funktion og betydning.
kv-2018-3-forside.jpgMånen - en fabelagtig udstilling på Louisiana (Download 2.61 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2018 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen

kv-2018-3-forside.jpgAktuelle bøger (Download 970.32 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2018 (Bestil)
Michael Cramer Andersen og Jens Olaf Pepke Pedersen

kv-2018-3-forside.jpgÅreforkalkning - breddeopgave 77 med didaktisk kommentar (Download 115.17 Kb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2018 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2018-3-forside.jpgNul! (Download 1.57 Mb)
Findes i nummer: Kvant 3, 2018 (Bestil)
Mogens Esrom Larsen

kv-2018-4-forside.jpgForeningsnyt – kommende foredrag (Download 63.41 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-4-forside.jpgHubble-Lemaître-loven? (Download 136.75 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Helge Kragh
Videnskabelige love får navne, fordi de vinder indpas i den videnskabelige litteratur uden at være officielt vedtaget, men for nylig vedtog den Internationale Astronomiske Union at ændre kosmologiens Hubble-lov til Hubble- Lemaître-loven. Det skete bl.a. med henvisning til en samtale mellem Hubble og Lemaître, som formentligt aldrig har fundet sted og må betegnes som en myte eller fabrikation.
kv-2018-4-forside.jpgDansk Videnskab på Youtube (Download 130.36 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-4-forside.jpgKorrektion (Download 130.36 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-4-forside.jpgAktuelle bøger (Download 247.31 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Finn Berg Rasmussen og Jens Olaf Pepke Pedersen

kv-2018-4-forside.jpgVidenskabelige vikinger (Download 122.19 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-4-forside.jpgForsidebilledet (Download 128.51 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Kvant

kv-2018-4-forside.jpgØrsted-medaljen uddelt til Ole Bakander (Download 67.82 Kb)
Findes i nummer: Kvant 4, 2018 (Bestil)
Dorte Olesen

kv-2019-1-forside.jpgTo slags tilvækster i dagens længde? Nærlæsning af Almanakken (Download 63.41 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Christian Marinus Taisbak

kv-2019-1-forside.jpgKlodesprængning - breddeopgave 79 med didaktisk kommentar (Download 399.29 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
it formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse --dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2019-1-forside.jpgHæderspris til Kristine Niss (Download 7.47 Mb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Kvant

kv-2019-1-forside.jpgKommende foredrag (Download 67.37 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Kvant

kv-2019-1-forside.jpgDen danske Lorenz (Download 370.42 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Anja Skaar Jacobsen

kv-2019-1-forside.jpgKorrektioner (Download 92.39 Kb)
Findes i nummer: Kvant 1, 2019 (Bestil)
Kvant

kv-2019-2-forside.jpgKlodesprængning - breddeopgave 79 med didaktisk kommentar (Download 191.39 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2019 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2019-2-forside.jpgBobler – breddeopgave 80 med didaktisk kommentar (Download 149.44 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2019 (Bestil)
Jens Højgaard Jensen
Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for fysikundervisere. I første omgang i forhold til universitetsundervisning. Men i anden omgang kunne der måske også trækkes paralleller til andre undervisningsniveauer.
kv-2019-2-forside.jpgForeningsnyt og foredragskalender (Download 80.58 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2019 (Bestil)
Kvant

kv-2019-2-forside.jpgRøntgenstråling og CT-skanning for gymnasieelever (Download 539.98 Kb)
Findes i nummer: Kvant 2, 2019 (Bestil)
Ole L. Trinhammer
Tre-dimensionale billeder fra 2-dimensionale skygger? Kan man prøve det selv? Ja, gymnasieklasser kan - med Nanotekets nye røntgenapparater. De fleste kender røntgenbilleder og forstår dem nemt som skyggebilleder. Ved en CT-skanning drejes skanneren omkring personen og skyggebillederne sammenstilles ved hjælp af absorptionsloven til et tre-dimensionalt billede af den indre struktur.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!